เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด/ 1 Coins มีมูลค่าเท่ากับ 1.-
รับ Coins คืนเมื่อผูกบัญชี Shopee เข้ากับ AirPay แล้วเท่านั้น / โค้ดมีจำนวนจำกัด