วิธีการบริจาคเงิน

ผ่านแอปฯแอร์เพย์

1. กด "บริจาค"

2. เลือกมูลนิธิที่ท่านต้องการบริจาคเงินให้ หรือกดที่ชื่อมูลนิธิเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธินั้นๆ

3. กด "ร่วมบริจาค"

4. ใส่ข้อมูลของท่าน (ชื่อ บัตรประชาชน และที่อยู่) เพื่อความสะดวกในการรับใบเสร็จและกดยืนยัน

5. เลือกจำนวนเงินที่ท่านต้องการบริจาคและกดถัดไป

6. เลือกช่องทางในการชำระเงิน

7. สำหรับ iOS, หน้าจอจะขึ้นให้เชื่อมต่อผ่าน Safari >> กด "ตกลง"

8. ใส่รหัสผ่านของท่านเพื่ออนุมัติรายการ เป็นอันเสร็จสิ้น

    หมายเหตุ
  • มูลนิธิที่สามารถนำใบเสร็จไปหักภาษีได้ จะมีข้อความแจ้งในหน้าให้เลือกจำนวนเงินที่ต้องการบริจาคของมูลนิธินั้นๆ
  • ท่านจะได้รับใบเสร็จตามที่อยู่ที่ระบุไว้ภายใน 3 เดือน
  • ท่านสามารถนำใบเสร็จไปยื่นที่กรมสรรพากร เพื่อใช้หักภาษีประจำปีได้
  • หากท่านบริจาคเงินในอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนธันวาคมเป็นต้นไป ใบเสร็จจะสามารถนำไปหักภาษีได้ในปีถัดเท่านั้น
  • เงินบริจาคทั้งหมดจะบริจาคให้กับมูลนิธิที่ท่านเลือกเต็มจำนวน โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้น
  • ชื่อและที่อยู่ของท่านใช้เพื่อเป็นการส่งใบเสร็จเท่านั้น โดยท่านจะต้องกรอกชื่อ เลขที่บัตรประชาชน และที่อยู่ให้ครบถ้วนและถูกต้อง
  • ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดการนำใบเสร็จไปหักภาษีเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิที่ท่านบริจาคเงิน